Milan nehasil

Ke stažení zde

Dle vyhlášky č.1/2001 o zajišťování zimní údržby komunikací na území obce Nesuchyně, vyzýváme k odstranění motorových vozidel z místních komunikací. 

Odůvodnění:

Obec Nesuchyně , jako vlastník místních komunikací ( dále jen vlastník ) je povinna dle § 27 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikací, zajišťovat odstranění nebo zmírnění závad ve sjízdnosti popř. schůdnosti místních komunikací.

Dle zákona č.13/1997 Sb., § 29 odst.1 , je motorové vozidlo chápáno jako pevná překážka , která znesnadňuje úklid místní komunikace.

Dle zákona č.13/1997 Sb., § 29 odst.3, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem.

Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.

zkušební text na událost

V tuto chvíli nejsou žádné nadcházející události.

New title

testovací text na visual editoru

 

 

 

Připravujeme
Od 4.2. mne můžete navštívit v mém Ateliéru v Rakovníku na adrese: Vysoká č.p. 100 (pasáž Vinotéka ve Vysoké) Ateliér na Mapy.cz