Chráněno: Dokumenty BDM

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Sebeobrana sídliště Kamýk.

Byla založena nová iniciativa, na jejich stránkách se píše:
Iniciativa občanů Sebeobrana sídliště Kamýk vznikla jako reakce na probíhající a plánovanou developerskou výstavbu na sídlišti Kamýk. Nejsme spojeni s žádnou politickou stranou či hnutím. Jsme proti nadměrné a nekoncepční výstavbě bytových komplexů na našem sídlišti. Tyto projekty přidávají velké množství nových bytů bez ohledu na stavající (v některých případech již nedostačující) infrastrukturu, kterou nijak nevylepšují, ba dočasně nebo dokonce trvale ji zhoršují. Webové stránky Sebeobrana sídliště Kamýk..

Ohlašovací povinnost nájemců.

Je potřeba vyplnit a doručit formulář. Je možné formulář vyplnit přímo ve wordu a odeslat jako přílohu e-mailu. Dokument si můžete otevřít zde: Ohlašovací povinnost nájemců. Pokud si chcete soubror stáhnout, klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte :"Uložit jako".

Bezplatná služba od PKV a cena za vodné a stočné.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) sjednaly pro své smluvní zákazníky asistenční službu nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem. Pro každého zákazníka PVK s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody je k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v roce ZDARMA. Celý popis služby naleznete v dokumentech v podsekci "Obecné dokumenty".
SVJ Machuldova 573-574