Policie ČR

Nesuchyně nově spadá do působnosti Obvodního oddělení Jesenice.

Linka tísňového volání Policie ČR  – 158

Číslo 158 volejte vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Můžete také volat na linku 112, ale vaše oznámení bude stejně předáno operátorům na linku 158.  Voláním přímo na linku 158 ušetříte několik minut, které jsou často rozhodující.

Pokud chcete volat místně příslušné oddělení Policie, volejte Obvodní oddělení Jesenice, kam Nesuchyně patří.

 
  • Policejní služebna PČR Hořesedly
Obvodní oddělení Hořesedly bylo zrušeno a funguje pouze jako policejní služebna. To znamená, že zde není stálá služba a prostory služebny jsou využívány pouze po domluvě nebo k účelům Policie.
 
  • Obvodní oddělení PČR Jesenice
           Mírové náměstí 98, 270 33, Jesenice u Rakovníka
           tel. 974 880 730
           mobil 602 307 468
           e-mail: ra.oo.jesenice@pcr.cz

  

  •  Obvodní oddělení PČR Rakovník
           Husovo náměstí 116, 269 33, Rakovník
           tel. 974 880 700
           mobil 725 393 717
           fax.974 880 708
           e-mail: ra.oo.rakovnik@pcr.cz

Územní působnost: Rakovník, Hostokryje, Olešná, Lišany, Lubná, Lužná, Nouzov, Senec, Senomaty.

  
  • Obvodní oddělení PČR Nové Strašecí
          Dukelská 550, 271 01, Nové Strašecí
          tel. 974 880 710
          mobil 602 307 454
          fax 313 572 876
          e-mail: ra.oo.straseci@pcr.cz

Územní působnost: Nové Strašecí, Amálie, Bdín, Bor, Brejl, Dučice, Kalivody, Kozojedy, Kroučová, Krušovice, Lány, Lodenice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Nové Dvory, Pecínov, Pochvalov, Přerubenice, Ruda, Rynholec, Řevničov, Smilovice, Srbeč, Štýlovna, Třtice, Tři Stoly, Vašírov.