Kontakt

předseda Ing. Jozef Vilčko 602 141 978
Volání na mobilní čísla využívejte jen v nejnutnějších případech.
místopředseda Jiří Navrátil 604 534 173
člen představenstva Naděžda Granillová 607 590 770
pevná linka do kanceláře. 211 142 927 Volat ve věcech zajištění oprav v domě (výtahy, havárie, ap.).
Bytové družstvo Machuldova 573 – 574, Praha 4 se sídlem Machuldova 574/11, 142 00 Praha 411, registrováno v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Praha, oddíl DR, vložka 1693,
IČO : 61 86 16 85
ID datové schránky fvjtxk9
Správce webových stránek :
Milan Nehasil
milan@nehasil.net

Sebeobrana sídliště Kamýk.

Byla založena nová iniciativa, na jejich stránkách se píše:
Iniciativa občanů Sebeobrana sídliště Kamýk vznikla jako reakce na probíhající a plánovanou developerskou výstavbu na sídlišti Kamýk. Nejsme spojeni s žádnou politickou stranou či hnutím. Jsme proti nadměrné a nekoncepční výstavbě bytových komplexů na našem sídlišti. Tyto projekty přidávají velké množství nových bytů bez ohledu na stavající (v některých případech již nedostačující) infrastrukturu, kterou nijak nevylepšují, ba dočasně nebo dokonce trvale ji zhoršují. Webové stránky Sebeobrana sídliště Kamýk..

Ohlašovací povinnost nájemců.

Je potřeba vyplnit a doručit formulář. Je možné formulář vyplnit přímo ve wordu a odeslat jako přílohu e-mailu. Dokument si můžete otevřít zde: Ohlašovací povinnost nájemců. Pokud si chcete soubror stáhnout, klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte :"Uložit jako".

Bezplatná služba od PKV a cena za vodné a stočné.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) sjednaly pro své smluvní zákazníky asistenční službu nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem. Pro každého zákazníka PVK s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody je k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v roce ZDARMA. Celý popis služby naleznete v dokumentech v podsekci "Obecné dokumenty".
SVJ Machuldova 573-574