Stavba Zelený Kamýk.

Iniciativa pana Aleše Herzoga se snaží odvrátit stavbu 13.ti patrového domu v ulici Smotlachova.
„Jsme skupina lidí, kteří mohou být stavbou dotčeni. Chceme se pokusit stavbu zastavit, oddálit nebo zmenšit. Domníváme se, že jsou další lidé jako my, kteří promeškali veřejné projednání a chtějí vyjádřit svůj názor.“