Featured post

Bezplatná služba od PKV.

/ Červen 28, 2018

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) sjednaly pro své smluvní zákazníky asistenční službu nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem. Pro každého zákazníka PVK s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody je k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v roce ZDARMA. Celý popis služby naleznete v dokumentech v podsekci „Obecné dokumenty“.

Stavba Zelený Kamýk.

/ Červenec 2, 2018

Iniciativa pana Aleše Herzoga se snaží odvrátit stavbu 13.ti patrového domu v ulici Smotlachova. „Jsme skupina lidí, kteří mohou být stavbou dotčeni. Chceme se pokusit stavbu zastavit, oddálit nebo zmenšit. Domníváme se, že jsou další lidé jako my, kteří promeškali veřejné projednání a chtějí vyjádřit svůj názor.“

Termíny jarního blokového čištění komunikací.

/ Červenec 2, 2018

Jarní blokové čištění na komunikacích ve správě městské části Praha 12 bude v ulicích Smotlachova, Cuřínova, Pavlíkova, Machuldova, Papírníkova, Zimova probíhat 9.5.2018.

Ohlašovací povinnost nájemců.

/ Červenec 2, 2018

Je potřeba vyplnit a doručit formulář. Je možné formulář vyplnit přímo ve wordu a odeslat jako přílohu e-mailu. Dokument si můžete otevřít zde: Ohlašovací povinnost nájemců. Pokud si chcete soubror stáhnout, klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte :“Uložit jako“.

Dokument 1

/ Červen 27, 2018

Zobrazení příspěvku v dokumentech