Ke stažení zde

Dle vyhlášky č.1/2001 o zajišťování zimní údržby komunikací na území obce Nesuchyně, vyzýváme k odstranění motorových vozidel z místních komunikací. 

Odůvodnění:

Obec Nesuchyně , jako vlastník místních komunikací ( dále jen vlastník ) je povinna dle § 27 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikací, zajišťovat odstranění nebo zmírnění závad ve sjízdnosti popř. schůdnosti místních komunikací.

Dle zákona č.13/1997 Sb., § 29 odst.1 , je motorové vozidlo chápáno jako pevná překážka , která znesnadňuje úklid místní komunikace.

Dle zákona č.13/1997 Sb., § 29 odst.3, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem.

Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.

zkušební text na událost

V tuto chvíli nejsou žádné nadcházející události.

New title

testovací text na visual editoru

 

 

 

Připravujeme

Od 4.2. mne můžete navštívit v mém Ateliéru v Rakovníku na adrese: Vysoká č.p. 100 (pasáž Vinotéka ve Vysoké) Ateliér na Mapy.cz

Kontaktní údaje

Nesuchyně 21
270 07 Mutějovice
Tel.: 313 575 162,739 231 129
fax: 313 575 162
e-mail: nesuchyne@poddzbansko.cz

IČO 244121

Úřední hodiny:
PO 15:30-17:00 starosta
ST 15:30-17:00 starosta


Starosta obce: Jiří Barsa

Místostarostka: Jiřina Filipová

Zastupitelé:
 Václav Pillmaier
 Milan Benda
 František Češka
 Tomáš Šťavík
 Irena Šebková

Úřední hodiny obecního úřadu